ویپ گیتوی VoIP gateway دستگاهی است که برای اتصال سیستم های آنالوگ مانند خطوط شهری یا تلفن های قدیمی به سیستم VoIP استفاده می شود.